Advanced Certification Board Exam

Posted: januar 15, 2019 By: Comment: 0

Vellykket gjennomføring av Board Exam kvalifiserer en som  ‘Advanced Certified Jivamukti Yoga® Teacher’.

HVORFOR TA ‘BOARD EXAM’?

 • For å være kvalifisert til å være mentor ved 300- timers Jivamukti Yoga® lærerutdanningen (JYTT)
 • For å være kvalifisert til å tjene som mentor i 800-timers Jivamukti Yoga®  lærlingprogrammet (JTAP) som tilbys på de fleste Jivamukti Yoga® Center (JYC) rundt om i verden
 • For å være kvalifisert til å være sensor på Advanced Certification Review Board
 • For å være kvalifisert til å søke om å drive et Jivamukti Yoga® Center (underlagt alle lovlige begrensninger og lisensforskrifter fra Jivamukti Global Inc.)
 • For å kunne annonsere og oppgi seg som en Advanced Certified Jivamukti Yoga® lærer (‘Advanced Certified’).

FORUTSETNINGER
Selv om 800-timers sertifisering (gjennomføring av Jivamukti Teacher Apprenticeship Program) ikke er nødvendig for å melde seg opp til denne eksamen, anbefales det. I tillegg er det sterkt anbefalt at kandidatene har minst 2 års undervisningserfaring og minst 4 års asanapraksis før man prøver seg på Board Exam. Advanced Certification Board Exam tilbys jevnlig på alle Jivamukti Yoga® sentre rundt i verden. Under eksamen testes man i undervisningsevner,  asanaferdigheter, kunnskap om yogafilosofi og yogatermer, Sanskrit, anatomi og andre relevante emner gjennom praktisk og skriftlig eksamen, samt intervju.

KVALIFISERING
Fullført 300-timers Jivamukti Yoga® lærerutdanning (JYTT). (Det anbefales at du har undervist i minst to år og har praktisert asana minst fire år.)

ESSAY
Alle søkere må sende inn et essay i samsvar med følgende retningslinjer senest 10 dager før datoen for eksamen. Oppgaven må oppfylle alle seks retningslinjene for å kunne passere. Oppgaven må sendes til programdirektøren via e-post innen fristen, men kan sendes inn tidligere.

 1. Format:
  – Ikke mindre enn 500 ord; ikke mer enn 1000 ord. Essay må passe inn på én side; ingen unntak
  – Font: Times New Roman, 11 punkt, enkel linjeavstand
  – Navnet ditt øverst til venstre på siden, etterfulgt av tittel, Sutra/ vers og oversettelse / kommentar (se disse kravene nedenfor)
  – Programdirektøren skal avvise essayer som ikke oppfyller kravene til format eller Sutra som nevnt nedenfor i punkt 4, og i så fall må du sende inn en revidert versjon innen fristen. Programdirektøren er ikke pålagt å lese essayet ditt for innhold eller å gi kommentarer til det annet enn om formatering og Sutra-krav. Hvis et essay er levert minst 3 uker før eksamensdagen, vil programdirektøren informere deg hvis ditt essay ikke oppfyller formatet eller Sutra-kravene og gi deg mulighet til å sende inn en revidert versjon, men hvis essayet er sendt inn mindre enn 3 uker før eksamen, kan det være at programdirektøren ikke har tid til å gjennomgå essayet og informere deg om eventuelle manglende krav. Derfor bør du sende inn essayet ditt så tidlig som mulig. Merk: Hvis du planlegger å reise for å ta eksamen, vil det være i din interesse å sende inn essayet ditt så tidlig som mulig, for å gjøre programdirektøren i stand til å vurdere formateringen og informere deg om det er tilfredsstillende før du gjør reiseplaner.
 2. Stavekontroll, grammatikk og typografiske feil:
  Vennligst sjekk nøye for stavemåte og grammatikk før du sender inn ditt essay. Hvis eksamenssensorene finner mer enn fem feilstavinger eller andre åpenbare typografiske feil som virker skjødesløse, kan essayet bli avvist.
 3. Tema:
  Essayet må ha et tema og en tittel på toppen av siden som reflekterer dette
 4. Sutra eller Mantra:
  For å styrke temaet, må essayet inneholde en referanse til en Sutra, shloka, vers, sang eller mantra som finnes i Jivamukti Yoga Chant-boken og må inkludere den nøyaktige oversettelsen eller kommentaren som finnes i denne.
 5. Personlig innsikt:
  Oppgaven må inneholde en original idé, hentet fra forfatterens personlige innsikt, som fungerer som en kommentar eller tolkning av sutra, shloka, vers, sjangre, sang eller mantra referanse
 6. Praktisk anvendelse:
  Oppgaven må inneholde en beskrivelse av en yogapraksis (asana, pranayama, etc.), relatert til temaet i essayet, som kan undervises i en yogaklasser
 7. Sjekkliste:
  Du må inkludere en sjekkliste nederst på essayet som viser at  1) FORMAT, 3) TEMA, 4) SUTRA, 5) PERSONLIG INSIKT og 6) PRAKTISK ANVENDELSE er dekket. Du må også oppgi antall ord i ditt essay. Vennligst oppgi i hvilke avsnitt disse kravene anses dekket. Vær veldig spesifikk som i eksempelet nedenfor her:
  PERSONLIG INSIKT: paragraf # 4, linje # 6; avsnitt nr. 5, linje nr. 2
  PRAKTISK ANVENDELSE: avsnitt nr. 8, linjer nr. 2, 3, 4 og 5

EKSAMENSVGIFT
Avgiften for å melde seg opp til Advanced Board Exam er for tiden 5000 NOK

ANGRERETT
Ingen refusjon av eksamensavgiften er tillatt etter 14 dager før eksamensdato.

HVA KAN DU FORVENTE?
En todelt eksamen. Det vil bli en praktisk eksamen for å teste dine pedagogiske ferdigheter og asanakunnskap, og en skriftlig eksamen. Hele eksamensprosessen tar cirka to timer.

HVA SKAL JEG HA PÅ MEG
Tettsittende shorts og en ermeløs tettsittende topp. NB! Du får ikke ta eksamen uten riktig antrekk.

POST EKSAMENSEVALUERING
Etter eksamen vil det bli avholdt en gjennomgang og evaluering (‘Post Exam Review Board’). Du vil få vite resultatet ditt før gjennomgangen starter. Gjennomgangen vil bli ledet av programdirektøren og alle sensorene. Selv om denne evalueringen ikke er obligatorisk, tilbys den til alle som har tatt eksamen, og det anbefales at du deltar. Hvis du ønsker å delta, bør du møte opp minst 10 minutter før gjennomgangen starter. Ved gjennomgangen vil alle delene av eksamenen, inkludert skriftlig prøve, essay, asana- og undervisningsdelen av praktisk eksamen, bli gjennomgått i detalj. Vennligst merk: Fordi verken programdirektør eller sensorene vil være tilgjengelig for privat konsultasjon etter eksamen, er dette din eneste mulighet til å få tilbakemelding av noe slag om din opptreden på eksamen og for deg å stille spørsmål eller diskutere eventuelle bekymringer om eksamenen din. Hvis du ikke kan delta i gjennomgangen, vil du bli varslet om ditt eksmaensresuktat via e-post, men uten en grundig forklaring. Du må ha på deg yogatøy og ta med din yogamatte til evalueringen.

Hvis du ikke bestått denne eksamenen, kan du søke om å ta eksamen på nytt ved neste tilgjengelige mulighet på en Jivamukti Yoga® School eller Center. Du vil bli bedt om å sende inn et nytt essay og betale hele eksamensgebyret på nytt.