Advanced Certification Board Exam

Posted: januar 15, 2019 By: Comment: 0

Vellykket gjennomføring av Board Exam kvalifiserer en som  ‘Advanced Certified Jivamukti Yoga® Teacher’.

HVORFOR TA ‘BOARD EXAM’?

 • For å være kvalifisert til å være mentor ved 300- timers Jivamukti Yoga® lærerutdanningen (JYTT)
 • For å være kvalifisert til å tjene som mentor i 800-timers Jivamukti Yoga®  lærlingprogrammet (JTAP) som tilbys på de fleste Jivamukti Yoga® Center (JYC) rundt om i verden
 • For å være kvalifisert til å være sensor på Advanced Certification Review Board
 • For å være kvalifisert til å søke om å drive et Jivamukti Yoga® Center (underlagt alle lovlige begrensninger og lisensforskrifter fra Jivamukti Global Inc.)
 • For å kunne annonsere og oppgi seg som en Advanced Certified Jivamukti Yoga® lærer (‘Advanced Certified’).

 

HVORDAN SØKE

Selv om 800-timers sertifisering (gjennomføring av Jivamukti Teacher Apprenticeship Program) ikke er nødvendig for å melde seg opp til denne eksamen, anbefales det. I tillegg er det sterkt anbefalt at kandidatene har minst 2 års undervisningserfaring og minst 4 års asanapraksis før man prøver seg på Board Exam. Advanced Certification Board Exam tilbys jevnlig på alle Jivamukti Yoga® sentre rundt i verden. Under eksamen testes man i undervisningsevner,  asanaferdigheter, kunnskap om yogafilosofi og yogatermer, Sanskrit, anatomi og andre relevante emner gjennom praktisk og skriftlig eksamen, samt intervju.

KVALIFISERING
Fullført 300-timers Jivamukti Yoga® lærerutdanning (JYTT). (Det anbefales at du har undervist i minst to år og har praktisert asana minst fire år.)

Det er 2 ganger i året der kandidater kan søke:

1. – 30. april
1. – 31. oktober
Søknaden går direkte gjennom Jivamukti Yoga Global, hvor man betaler en ikke-refunderbar registreringsavgift på $50 og sender inn alle andre krav, inkludert din foretrukne dato og sted for å ta Board Exam.

Kandidater får tilbakemelding på søknaden sin innen maksimalt 30 dager etter søknadsfristens slutt av den globale programdirektøren (f.eks. enten i mai eller november).

Hvis du har blitt akseptert, vil Jivamukti Yoga Global kontakte deg og be deg betale eksamensavgiften ($500 pluss lokale avgifter hvis aktuelt) direkte til den lokale skolen. Jivamukti Yoga Global vil også sende en liste med navn og e-postadresser til den lokale programdirektøren, slik at de vil kunne kontakte deg direkte med all ytterligere informasjon.

Hvis du har blitt avvist, vil du bli informert om avgjørelsen uten noen detaljert tilbakemelding. Du kan søke på nytt i løpet av neste eller en eventuell fremtidig søknadsperiode.

FORUTSETNINGER

Alle søkere må sende inn en video der du svarer på følgende spørsmål. Utdyp gjerne svarene dine. Videoen skal være maks. 5 minutter lang.
1) Hvorfor vil du ta eksamen?
2) Hvorfor vil du ta det nå?
3) Hvordan kom du i kontakt med Jivamukti Yoga-metoden?
4) Hvordan ser du på deg selv som en del av det lokale og globale Jivamukti Yoga-fellesskapet i løpet av de neste 5 – 10 årene?

LETTER OF RECOMMENDATION – Anbefalingsbrev

Alle søkere må sende et anbefalingsbrev. Vi har utarbeidet dette brevet for deg. Alt du trenger å gjøre er å finne en avansert sertifisert Jivamukti Yoga-lærer som er villig til å signere det.
Du kan laste ned anbefalingsbrevet her.

ESSAY
Alle søkere må sende inn et essay i samsvar med følgende retningslinjer. Hvis denne søknaden ikke er din første, må du huske at det trengs et nytt essay for hver søknad.

 1. Format:
  – Ikke mindre enn 500 ord; ikke mer enn 1000 ord. Essay må passe inn på én side; ingen unntak
  – Font: Times New Roman, 11 punkt, enkel linjeavstand
  – Navnet ditt øverst til venstre på siden, etterfulgt av tittel, Sutra/ vers og oversettelse / kommentar (se disse kravene nedenfor)
  – Stavekontroll, grammatikk og typografiske feil:
  Vennligst sjekk nøye for stavemåte og grammatikk før du sender inn ditt essay. Hvis eksamenssensorene finner mer enn fem feilstavinger eller andre åpenbare typografiske feil som virker skjødesløse, kan essayet bli avvist.
 2. Komponenter
  Tittel:
  Essayet må ha en tittel øverst på siden
  Sutra eller Mantra:
  For å styrke temaet, må essayet inneholde en referanse til en Sutra, shloka, vers, sang eller mantra som finnes i Jivamukti Yoga Chant-boken og må inkludere den nøyaktige oversettelsen eller kommentaren som finnes i denne.
  Personlig innsikt:
  Oppgaven må inneholde en original idé, hentet fra forfatterens personlige innsikt, som fungerer som en kommentar eller tolkning av sutra, shloka, vers, sjangre, sang eller mantra referanse.
  Praktisk anvendelse:
  Oppgaven må inneholde en beskrivelse av en yogapraksis (asana, pranayama, etc.), relatert til temaet i essayet, som kan undervises i en yogaklasse
  Forståelse av Jivamukti Yoga-metodikken:
  Essayet må vise at du har en dyp forståelse av Jivamukti Yoga-metodikken og dens lære. Det kan selvfølgelig inkludere personlige tolkninger av disse læresetningene, men det må vise en forbindelse til Jivamukti Yogas røtter og tradisjoner.
  Sjekkliste:
  Du må inkludere en sjekkliste nederst på essayet som viser at  1) FORMAT, 3) TEMA, 4) SUTRA, 5) PERSONLIG INSIKT og 6) PRAKTISK ANVENDELSE er dekket. Du må også oppgi antall ord i ditt essay. Vennligst oppgi i hvilke avsnitt disse kravene anses dekket. Vær veldig spesifikk som i eksempelet nedenfor her:
  PERSONLIG INSIKT: paragraf # 4, linje # 6; avsnitt nr. 5, linje nr. 2
  PRAKTISK ANVENDELSE: avsnitt nr. 8, linjer nr. 2, 3, 4 og 5

REGISTRER DEG HOS GLOBAL HER!

 

HVORDAN FORBEREDE DEG OG HVA KAN DU FORVENTE?
Hvis du har blitt akseptert til å ta Board Exam vil du motta en e-post innen 30 dager etter slutten av gjeldende søknadsperiode. Du vil da kontakte eller bli kontaktet av den lokale skolens programdirektør for å avtale betaling for eksamen samt alle andre lokale detaljer og tidsplaner som må kommuniseres.

På eksamensdagen(e) vil det være 2 deler du må ta:
Skriftlig Eksamen (60 minutter)
Denne eksamenen tester din teoretiske kunnskap om Jivamukti Yoga-metoden, sanskrit, yogiske termer og anatomi.
En god måte å forberede seg til denne eksamen på er å studere 300-timers TTC-manualen din, legg spesielt merke til de daglige spørsmålene i manualen. Du bør også være godt kjent med chantene, sutraene og shlokasene som finnes i Jivamukti Yoga Chant-boken.

Praktisk eksamen (60 minutter + 20 minutter forberedelsestid)
Du vil få 20 minutter til å forberede en yoga-asana-sekvens samt en 5-minutters “talk” om et spesifikt tema før selve praktisk eksamen starter.
I løpet av den 60 minutter lange praktiske eksamenen vil du bli bedt om å undervise og demonstrere visse Jivamukti Yoga-spesifikke praksiser.
En god måte å forberede seg til denne delen på er å gjøre deg kjent med alle Jivamukti Yoga standardiserte klasser og deres læreplaner i detalj, både fra en lærers og en utøvers perspektiv.

 

POST EKSAMENSEVALUERING
Etter eksamen vil det bli avholdt en gjennomgang og evaluering (‘Post Exam Review Board’). Du vil få vite resultatet ditt før gjennomgangen starter. Selv om denne evalueringen ikke er obligatorisk, tilbys den til alle som har tatt eksamen, og det anbefales at du deltar. Vær oppmerksom på at du ikke vil motta noen individuelle tilbakemeldinger fra sensorene, men heller gis muligheten til å utdype din forståelse av Jivamukti Yoga-metoden sammen med andre lærere. Vær også oppmerksom på at du ikke kan diskutere noen del av Board Exam eller stille spørsmål utenfor denne gjennomgangsøkten.

EKSAMENSAVGIFT
Avgiften for å melde seg opp til Advanced Board Exam er for tiden 5000 NOK

KOMMENDE ADVANCED BOARD EXAM
4.-5. november 2022
Sted: Jivamukti Yoga Stavanger