Jivamukti Teacher Apprentice Program – 800 timer

Posted: januar 15, 2019 By: Comment: 0

Etter fullført 300-timers Jivamukti Yoga® lærerutdanning (JYTT 300 hr) og mottatt sertifisering, kan man gå videre med utdannelsen som lærling i programmet  ‘Jivamukti Teacher Apprenticeship Program’ (JTAP 800 hr eller ‘Apprenticeship’). Dette er et utvidet læringsprogram under veiledning av en mentor som er Advanced Certified Jivamukti Yoga®-lærer. Programmet består av veiledet undervisning, egenpraksis, selvstudium og ekstra workshops, totalt over 500 ekstra treningstimer. Når det kombineres med 300-timers JYTT, sertifiserer dette programmet til totalt 800 timers utdannelse. Lærling- / mentorsystemet styrker og forbedrer praktiske undervisningsferdigheter som yogalærer, øker evnen til selvstendig egenstudie og integrerer en asana- og meditasjonspraksis som bidrar til profesjonell utvikling og en dypere spirituell praksis.

Ved siden av en daglig yoga- og meditasjonspraksis – som kreves – er de største komponentene i programmet å assistere din mentor under både Open og Basic-klasser, ukentlige konferanser med mentor, samt å gi og motta ‘In-Class Private’-assisteringer (ICP). Programmet krever også oppmøte og assistanse på Satsang, Sanskritstudier og oppmøte på workshops med Sharon Gannon, David Life og / eller andre godkjente senior Jivamukti Yoga®-lærere. 800-timers sertifisering blir gitt etter endt program såfremt lærlingen ifølge sin mentor oppfyller de nærmere kravene som følger av JTAP-manualen. JTAP tilbys bare ved fullsertifiserte Jivamukti Yoga® Centers.

KONTAKTPERSONER
Program Director – Terese Arildsdatter Riis, terese@jivamuktiyoga.no
Mentorer ved Jivamukti Yoga Stavanger:
Camilla Veen (norsk, engelsk, fransk)
Tone Overelv (norsk og engelsk)
Terese Arildsdatter Riis (norsk, engelsk, tysk)

FORMÅLET MED JTAP
Formålet med lærlingprogrammet er å bygge opp de profesjonelle undervisningferdighetene og å fordype den spirituelle praksisen (Sadhana) til lærlingen. Programmet søker å utvikle 800-timers sertifiserte Jivamukti Yoga-lærere som:

  • Integrer en daglig asana- og meditasjonspraksis
  • Er profesjonelle, erfarne og trygge
  • Bygger en klar og presis undervisningsstil i samsvar med Jivamukti Yoga-metoder
  • Underviser med et solid fundament i de fem byggesteinene som Jivamukti Yoga er bygget opp av (‘Five Tenets’)
  • Er kunnskapsrike om yogaens historie, tradisjon og språk.


HVORDAN SØKER DU?
Når du bestemmer deg for å søke på JTAP, må du ta kontakt med Jivamukti Global. Hvis du vil sette i gang med en formell søknadsprosess, kreves det registrering og betaling av et registreringsgebyr på 250 UDS til Jivamukti Global. Deretter sender Jivamukti Global ut alle de nødvendige papirene som trenger for å dekke forutsetningene – «Prerequisites». Forutsetningene er et selvstudium. Du kan lese mer om dette på Jivamukti Globals nettsider. Link til registreringen finner du her.

JTAPs TO DELER
JTAP består av to deler. Del 1 er for det meste et selvstudium, mens del 2 gjøres med en Mentor ved et Jivamukti Yoga Studio. Selvstudiet kan fullføres omtrent hvor som helst i verden. For del 2, som strekker seg over 4 måneder, er det nødvendig å bosette seg nær et Jivamukti Yoga studio.
Her er en oversikt over timene som akkrediteres frem mot 800 timers JTAP sertifiseringen:

DEL 1: FORUTSETNINGER – SELVSTUDIE (innen 12 måneder fra registreringsdato)
Det er flere krav som må oppfylles for å kunne gå videre til del 2 av JTAP:

1. Du må ta alle de nødvendige Open, Basic (100 totalt – hvorav minst 8 Basic klasser) i tillegg til 10 Spiritual Warrior klasser. Disse kan du ta på et hvilket som helst Jivamukti Yoga Senter eller med en Advanced Sertifisert, eller 800 timers sertifisert Jivamutkti Instruktør. Dersom du velger det siste, så trenger du ikke ta timene på et rent Jivamukti Yoga Senter. Du vil få et dokument der du fyller inn timene du tar og får de signert av den sertifiserte læreren. Det er også anledning til å ta klasser digitalt uten signering fra en lærer, så lenge det noteres tid, dato og hvilken plattform man har tatt disse timen på. Digitale klasser må betales av egen lomme og er ikke inkludert i betalingen for JTAP.

2. Du må gi/motta 20 ICP på Jivamukti Open klasser. (Det må gis 10 (hvorav minst 5 til en sertifisert Jivamukti Yoga instruktør) og mottas 10). Den første ICP du gir og får må utveksles med en Mentor fra 300 timers utdannelsen, eller med en Mentor for JTAP ved et Jivamukti Yoga Senter.

3. Du må selv studere både sanskrit og yogafilosofi gjennom denne perioden. Det skal dokumenteres minst 48 timer med studier. Timene registreres for dokumentasjon i skjemaet «Sanskrit and Scripture Studies». Du kan selvsagt også ta kurs eller workshops i disse temaene – disse må evt. tas for egen kostnad.

4. Du må få på plass en avtale med en Mentor ved et Jivamukti Yoga Senter innen to måneder fra registrering hos Global. Dette kan også avtales før eventuell registrering. Ta kontakt med Program Director ved det aktuelle Senteret for å få en oversikt over hvilke mentorer som er tilgjengelige. Ta deg tid når du velger en mentor. Du bør velge en Mentor som du føler at du lett vil kunne etterligne undervisningsstilen til under mentorperioden.

5. Du må gjøre deg godt kjent med alle elementene i undervisningen av Jivamukti Yoga Basic curriculumet. Det forventes at du skal kunne undervise alle disse under mentorperioden. Du bør forberede ulike måter å undervise alle disse elementene fra Basic klassene på og ha en dypere forståelse for hvordan stillingene skal utføres.

DEL 2: JTAP – MENTORPERIODEN (4 MÅNEDER)

1. Umiddelbart etter å ha fullført forutsetningene og selvstudiet, går du igang med Mentorperioden sammen med din valgte Mentor. Du mottar da også
JTAP student manualen som gir deg oversikt over alle de ulike timene og oppgavene du må gjennomføre og bestå. Disse gjennomføres ved deltakelse i undervisningen sammen med din Mentor. Du får feedback på hvordan du underviser og om du består oppgavene eller må ta de på nytt. Man kan undervise flere oppgaver per time. Dersom du forbereder disse timene grundig i løpet av DEL 1 legger du et godt grunnlag for å enklere kunne bestå de ulike undervisningsoppgavene.

2. Du må utveksle 4 ICP (in class private) med din Mentor. 2 ved begynnelsen av mentorperioden, og to ved slutten.

3. Du må gi og motta ytterligere 20 ICP under Open klasser. 10 av disse må gis til faste deltakere på timer, eller til sertifiserte Jivamukti Yoga Instruktører. Instruktører ved Jivamukti Yoga Sentre tilbyr ofte å utveksle ICP (gi og motta), men det er opp til deg å avtale dette. Eventuelle utgifter i forbindelse med ICP er ikke inkludert i betalingen for JTAP.

YTTERLIGERE KRAV (INNEN 16 MÅNEDER FRA REGISTRERING HOS GLOBAL)

Innen maksimalt 16 måneder fra registrering må det fullføres følgende:
1. Dokumentere minst 63 timer med meditasjon. Vær vennlig å bruk skjemaet «Daily Meditation» for å holde oversikt og dokumentere dette. Det anbefales på det sterkeste å meditere minimum 15 min hver dag der du bruker mantraet «gi slipp» eller «Shri Krishna Sharanam Mama»

2. Du må delta på minst 30 timer med en nåværende leder og tilrettelegger av 300 TTC.

3. Du må dokumentere minimum 18 timer deltakelse på Satsang. Dette kan være offisielle Satsanger ved Jivamukti Yoga Sentre eller Kirtan
konserter, Mantra chanting eller lignende.

TESTKLASSER
Det må gjennomføres tre testklasser maksimalt to måneder etter at alle JTAP oppgavene er fullført og bestått. En Open Klasse, en Basic og en Spiritual Warrior. Mentor gir deg feedback på timene og beskjed om du består eller må ta de på ny.

AVGIFTER OG GEBYRER
JTAP avgiften ligger et sted mellom 4000-5000 USD. Dette inkluderer de 250USD du betaler ved registrering. Sjekk med Program Director hva som er den aktuelle avgiften på det senteret der du planlegger å ta din JTAP.

ANGRERETT
Det er ikke anledning til å søke om Refusjon av gebyret etter påbegynt DEL 2 sammen med en mentor. Registreringsgebyret hos Global er ikke
refunderbart på noe tidspunkt.

FORSIKRING 
I noen land kreves det at du har tegnet ansvarsforsikring som yogalærer før du starter opp JTAP. Dette er foreløpig ikke aktuelt i Norge.