Jivamukti Teacher Apprentice Program – 800 timer

Posted: januar 15, 2019 By: Comment: 0

Etter fullført 300-timers Jivamukti Yoga® lærerutdanning (JYTT 300 hr) og mottatt sertifisering, kan man gå videre med utdannelsen som lærling i programmet  ‘Jivamukti Teacher Apprenticeship Program’ (JTAP 800 hr eller ‘Apprenticeship’). Dette er et utvidet læringsprogram under veiledning av en mentor som er Advanced Certified Jivamukti Yoga®-lærer. Programmet består av veiledet undervisning, egenpraksis, selvstudium og ekstra workshops, totalt over 500 ekstra treningstimer. Når det kombineres med 300-timers JYTT, sertifiserer dette programmet til totalt 800 timers utdannelse. Lærling- / mentorsystemet styrker og forbedrer praktiske undervisningsferdigheter som yogalærer, øker evnen til selvstendig egenstudie og integrerer en asana- og meditasjonspraksis som bidrar til profesjonell utvikling og en dypere spirituell praksis.

Ved siden av en daglig yoga- og meditasjonspraksis – som kreves – er de største komponentene i programmet å assistere din mentor under både Open og Basic-klasser, ukentlige konferanser med mentor, samt å gi og motta ‘In-Class Private’-assisteringer (ICP). Programmet krever også oppmøte og assistanse på Satsang, Sanskritstudier og oppmøte på workshops med Sharon Gannon, David Life og / eller andre godkjente senior Jivamukti Yoga®-lærere. 800-timers sertifisering blir gitt etter endt program såfremt lærlingen ifølge sin mentor oppfyller de nærmere kravene som følger av JTAP-manualen JTAP tilbys bare ved fullsertifiserte Jivamukti Yoga® Centers over hele verden.

KONTAKTPERSONER
Program Director – Camilla Veen, camilla@jivamuktiyoga.no
Mentorer – Camilla Veen (norsk, engelsk, fransk), Tone Overelv (norsk og engelsk), Hamilton Linares Liboy (engelsk og spansk).

FORMÅLET MED JTAP
Formålet med lærlingprogrammet er å bygge opp de profesjonelle undervisningferdighetene og å fordype den spirituelle praksisen (Sadhana) til lærlingen. Programmet søker å utvikle 800-timers sertifiserte Jivamukti Yoga-lærere som:

  • Integrer en daglig asana- og meditasjonspraksis
  • Er profesjonelle, erfarne og trygge
  • Bygger en klar og presis undervisningsstil i samsvar med Jivamukti Yoga-metoder
  • Underviser fra et solid fundament i de fem byggesteinene i Jivamukti Yoga (‘Five Tenets’)
  • Er kunnskapsrike om yogaens historie, tradisjon og språk.


FORUTSETNINGER/ KRAV FOR Å SØKE

1) 300-timers Jivamukti Yoga® Teacher Training sertifisering
2) Intensjonsbrev (‘Letter of Intention’) fra lærling til mentor
3) Anbefaling fra en Jivamukti Yoga Advanced Certified lærer som er godkjent mentor på et Jivamukti Yoga Center og som har akseptert å fungere som søkerens mentor
4) Betaling av kursavgift

STUDIEBETINGELSER
Når som helst etter at du har fullført 300-timers utdannelsen, kan du begynne prosessen med å finne en mentor som beskrevet ovenfor. (NB! Et JTAP-vertssenter kan velge å tilby kontinuerlig registrering eller at man bare kan registrere seg under bestemte tider på året.)

Lærlingene må fullføre alle kravene til JTAP etter minst 24 uker og maksimalt 48 uker (I noen tilfeller kan det tilbys et ‘akselerert program’, minimum 12 uker). Lærlingene må fullføre JTAP innen 48 uker etter oppstartssdatoen.

Vellykket gjennomføring av JTAP gir læreren rett til å kalle sine klasser Jivamukti Yoga-klasse (så lenge disse undervises strengt i samsvar med Jivamukti Yoga-metoden), å annonsere og identifisere seg som en 800-timers sertifisert Jivamukti Yoga-lærer, samt å bli oppført på Jivamukti Yoga sin globale nettside som ‘Jivamukti Yoga 800-Hour Certified Teacher’.

MENTORER – FAQ

HVORDAN FÅR JEG EN MENTOR?

Snakk med programdirektøren på ditt valgte JTAP vertssenter. Hun el han vil gi deg en oppdatert liste over kvalifiserte mentorer. Gå gjennom listen over mulige mentorer med det formålet å finne en mentor som har en undervisningsstil som virkelig inspirerer deg. Dette må være en lærer du respekterer fullt ut og som du kan ta kritikk fra (både positivt og negativt) med et åpent hjerte og sinn. Du vil bli forventet å speile din mentors undervisningsstil. Det å velge en mentor helt tilfeldig, for eksempel bare for å starte opp programmet på et bestemt tidspunkt, eller fordi mentorens timeplan er praktisk for deg, er ikke anbefalt.

JEG HAR VALGT EN MENTOR. HVORDAN GÅR JEG SÅ FREM?

Hvis mulig, ta et uformelt møte med din potensielle mentor for å diskutere ditt ønske om å bli deres lærling. Deretter må du skrive et intensjonsbrew til henne eller han. Brevet skal ikke være mer enn en side. Det må oppgi hvorfor du vil jobbe med denne spesifikke mentoren, hvorfor du ønsker å gjøre JTAP-programmet, tidsrammen du ser for deg å fullføre programmet innenfor og hva du vil gjøre når du blir en 800-timers sertifisert Jivamukti Yoga-lærer. Etter at mentoren hardest gjennom brevet, kan han eller hun be om å snakke med deg personlig for å kunne ta en kvalifisert beslutning.

Når mentor har akseptert å oppta deg som lærling, må dere komme sammen for å diskutere og skrive ned en realistisk lærlingstimeplan som tar høyde for forventede ferier eller andre reiser, samt uforutsette ting. På dette tidspunktet vil mentor vise deg hans eller hennes kopi av retningslinjene for JTAP (‘Complete Program Guidelines’). Les nøye gjennom dette i mentorens nærvær så dere kan diskutere eventuelle spørsmål du måtte ha om pensum, retningslinjer og avtalene som skal signeres. Mentoren vil da gi deg et akseptbrev (‘Letter of Acceptance’), som inkluderer det dere gjensidig har avtalt med tanke på start- og sluttdato og eventuelle andre ting. Du kan da avtale et oppstartsmøte på vertssenteret med din mentor og programdirektøren. Ved registrering av oppstart vil programdirektøren vurdere og godkjenne timeplanen som du og din mentor har blitt enige om.

HVOR MANGE MENTORER KAN JEG JOBBE MED?

Du kan bare jobbe med én mentor.

KAN JEG OVERFØRE TIL EN ANNEN MENTOR?

Bare i løpet av den første uken etter oppstart av programmet. Du må da finne og få bekreftet den nye mentoren og overgangen skal godkjennes av programdirektøren.

FORSIKRING 
I noen land kreves det at du har tegnet ansvarsforsikring som yogalærer før du starter opp JTAP. Dette er foreløpig ikke aktuelt i Norge.