Yin workshop med akupressur

Posted: august 5, 2016 By: Comment: 0

Yin workshop med akupressur
– elementet JORD
Lørdag 28. januar
Kl. 11.00-13.00
~ med Tone Overelv

En yin workshop med fokus på enkel triggerpunktmassasje, akupressur, for å fordype din egen yin yoga praksis. Du vil lære spesifikke triggerpunkter og hvordan stimulere disse for fri flyt av energi/chi, og dermed økt fleksibilitet og mobilitet i sener, muskler og ledd. Lett stimulering av spesifikke punkter trigger forløsning av endorfiner som er neurokjemikalier som hemmer smerte. Dette får musklene til å slappe av og vi oppnår en følelse av harmoni, glede og velbefinnende.

Spesifikke yin-stillinger vil assistere deg dypere, sammen med enkle assisteringer/ akupressur- massasje fra læreren. Yin-stillingene og punktene som introduseres, vil denne gangen balansere meridianene som er knyttet opp mot elementet JORD, som i kinesisk medisin samsvarer med sensommeren og modenhet i livet. Å være sympatisk med seg selv og andre, å ta vare på seg selv og sine behov, å finne stabilitet og ro i livet og oppnå den dypeste innlevelse og harmoni.

Det blir en skånsom oppvåkning og balansering av kropp, tanker og sjel, til mulighetene man innehar og bærer med seg. Frihet til å gjøre gode valg i balanse og harmoni med deg selv og verden rundt deg. Vi finner fred og ro på matta med støtte fra bolstre, tepper og blokker, til beroligende musikk.

Pris:
kr 350,-
10 % rabatt til kunder med årsmedlemskap, kr 315,-
Påmelding og betaling (ordinær pris) i appen eller her!
Påmelding og betaling rabattert medlemspris i appen eller her! (gjelder kun for kunder med årsmedlemskap)